from Baltics, Tomas Transtömer


Mormors historia innan den glöms: hennes föräldrar dör unga,
fardern först. När änkan kenner att sjukdomen ska ta också henne
går hon från hus til hus, seglar från ö till ö
med sin dotter, “Ven kan ta hand om Maria!”

My grandmother's story before its forgotten: her parents dying young,
the farther first. When the widow realises the disease will take her too
she walks from house to house, sails from island to island
with her daughter. “Who can take care of Maria?”

from Baltics, Tomas Tranströmer (15 April 1931 – 26 March 2015) trans. Samuel Charter